Početak
O Laboratoriji
Etaloniranje
Osoblje
Kontakt

 

Laboratorija za metrologiju Fizičkog Fakulteta radi u okviru Katedre za metrologiju i primenjenu fiziku  Fizičkog Fakulteta u Beogradu. Laboratorija je akreditovana za usluge etaloniranja u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006 od strane Akreditacionog Tela Srbije ( Akreditacioni broj: 2-007).

Laboratorija za metrologiju je počela sa radom 1990. godine, nabavkom prvih laboratorijskih crnih tela i razvojem prvih domaćih radijacionih pirometara.

Dugogodišnji rad na razvoju radijacionih pirometara i optičkih mernih metoda za merenje temperature dao je značajan broj prototipova pirometara koji uspešno rade u industrijskim pogonima širom zemlje.

U ovoj Laboratoriji je izrađen i linearni monohromatski transfer pirometar za Zavod za mere i dragocene metale čime je ostvaren primarni etalon u oblasti optičke radijacione pirometrije.

read more

Laboratorija je akreditovana za etaloniranje radijacionih pirometara, različitih vrsta termometara, termoparova, kupatila, sušnica i komora, merila vlažnosti vazduha, vaga, zapremine ...


Osoblje Laboratorije. Na etaloniranju je angažovan visokostručni kadar. Šef Laboratorije je dr Ivan Belča, redovni profesor Fizičkog fakulteta, rukovodilac za kvalitet je prof. dr Rastko Vasilić, a tehnički rukovodilac prof. dr Bećko Kasalica.

read more
Obrazac za reklamacije
Rešenje o utvrdjivanju obima akreditacije Laboratorije za metrologiju.

read more
Pravilnik o vrstama instrumentata za koje je obavezno etaloniranje

read more
Zakon o metrologiji mernih instrumenata


read more
Guidelines for the determination of calibration
intervals of measuring

read more