Савет Физичког факултета

Председник Савета Физичког факултета је проф. др Воја Радовановић.
Заменик председника Савета је проф. др Милорад Кураица.

Чланови Савета Физичког факултета за мандатни период 2018-2022 година:


Из реда наставника и сарадника:

 1. Др Растко Василић, ванредни професор
 2. Др Катарина Вељовић, доцент
 3. Др Драгана Вујовић, ванредни професор
 4. Др Андријана Жекић, редовни професор
 5. Др Дејан Јанц, ванредни професор
 6. Др Милорад Кураица, редовни професор
 7. Др Душко Латас, доцент
 8. Др Божидар Николић, ванредни професор
 9. Др Душан Поповић, ванредни професор
 10. Др Зорица Поповић, доцент
 11. Др Воја Радовановић, редовни професор

Из реда АТ особља:

 1. Мр Милена Богдановић
 2. Зоран Бокор

Из реда истраживача:

 1. Др Горан Сретеновић
 2. Нора Тркља-Боца

Из реда студената:

 1. Митра Степић
 2. Исидора Најдхефер
 3. Данило Милићевић
 4. Алекса Кљајић

Чланови Савета, представници оснивача - Владе Републике Србије, нису именовани

Записници са седница Савета