Конкурси

/

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности 30 дана стављају се следећи реферати о докторским дисертацијама и изборима у звање:

Докторске дисертације

ЈЕЛЕНЕ ПАЈОВИЋ, дипломираног физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: "ЗЛАТНЕ НАНО ЧЕСТИЦЕ ФУНКЦИОНАЛИЗОВАНЕ БИОМОЛЕКУЛИМА: ИСПИТИВАЊЕ ФОТОЕКСЦИТАЦИОНИХ ПРОЦЕСА И ПРИМЕНА У ФЛУОРЕСЦЕНТНОЈ МИКРОСКОПИЈИ". Извештај предат 2. августа 2018. године.

ДЕЈАНА МАЛЕТИЋА, дипломираног физикохемичар, који је предао докторску дисертацију под називом: "РАЗВОЈ И ДИЈАГНОСТИКА АТМОСФЕРСКОГ ПЛАЗМА МЛАЗА И ЊЕГОВА ПРИМЕНА НА УЗОРКЕ БИОЛОШКОГ ПОРЕКЛА". Извештај предат 2. августа 2018. године.

БОЈАНА СТОЈАДИНОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: „УТИЦАJ 4f ДОПАНАТА НА МУЛТИФЕРОИЧНЕ ОСОБИНЕ BiFeO3 НАНОСТРУКТУРА“. Извештај предат 16. јула 2018. године.

МИЛОША ЛОМПАРА, дипломираног метеоролога, који је предао докторску дисертацију под називом: "МОДЕЛОВАЊЕ МОДИФИКАЦИЈЕ ПАДАВИНА ТОПЛОГ И ХЛАДНОГ ТИПА". Извештај предат 31. маја 2018. године.

Магистарске тезе


ДРАГАНА ЦЕКИЋА, дипломираног физичара, који је предао магистарску тезу под насловом: "ИЗРАДА И ТЕСТИРАЊЕ АПАРАТУРЕ ЗА МЕРЕЊЕ СПЕКТРАЛНИХ ОСОБИНА БИЉАКА У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ". Извештај предат 17. јула 2018.

Избор у звање

МАРИЈЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ-ЋИРИЋ, дипломираног физичара, у звање ванредног професора за ужу научну област Физика честица и поља. Извештај предат 20. јула 2018. године.

ДЕЈАНА ЈАНЦА, дипломираног метеоролога, у звање ванредног професора за ужу научну област Физика облака. Извештај предат 13. јула 2018. године.

НИКОЛЕ КОЊИКА, дипломираног физичара, у звање истраживач сарадник. Извештај предат 17. јула 2018. године.

СВЕТИСЛАВА МИЈАТОВИЋА, дипломираног физичара, у звање истраживач-сарадник. Извештај предат 2. јула 2018. године.