Конкурси

На основу Одлуке Изборног већа Физичког Факултета од 27. марта 2019. године, расписан је конкурс за избор једног редовног професора за ужу научну област Физика атома и молекула.

Конкурс је објављен у огласнику НСЗ „ПОСЛОВИ“ број 823 (стране 34 и 35) од 3.4.2019. године, а доступан је и  у електронском издању.

Пријаву је потребно доставити у штампаној и едитабилној електронској форми (tex или doc формат) Деканату Физичког факултета, Београд, Студентски трг бр. 12 (3. спрат соба 652) у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности од 15 до 30 дана стављају се следећи реферати изборима у звање и докторским дисертацијама:

Докторске дисертације

МИЉАНА ДАШИЋА, дипломираног инжењера електротехнике и рачунарства, који је предао докторску дисертацију под називом: "MODELING THE BEHAVIOUR OF CONFINED DIPOLAR AND IONIC SYSTEMS" (Моделовање понашања просторно ограничених диполних и јонских система). Извештај предат 4. априла 2019. године.

МИХАИЛА САВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: "МОДЕЛОВАЊЕ УТИЦАЈА АТМОСФЕРЕ НА МИОНСКУ КОМПОНЕНТУ СЕКУНДАРНОГ КОСМИЧКОГ ЗРАЧЕЊА". Извештај предат 27. марта 2019.

ДАРКА САРВАНА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: "СТАТИСТИЧКО - МЕХАНИЧКА АНАЛИЗА ЕВОЛУЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИХ ТРЖИШТА". Извештај предат 11. фебруара 2019. године.

Избори у звање

Др ДУШАНА ПОПОВИЋА, дипломираног физичара, у звање ванредног професора за ужу научну област Физика кондензоване материје. Извештај предат 8. априла 2019. године.

Др ИВАНА ВИДЕНОВИЋА, дипломираног физичара, у звање ванредног професора за ужу научну област Физика кондензоване материје. Извештај предат 5. априла 2019. године.

Др ЗОРИЦЕ ПОПОВИЋ, дипломираног физичара, у звање доцента за ужу научну област Физика кондензоване материје. Извештај предат 5. априла 2019. године.

Др КАТАРИНЕ ВЕЉОВИЋ, дипломираног метеоролога, у звање доцента за ужу научну област Анализа и прогноза времена. Извештај предат 4. априла 2019. године.

Др ПРЕДРАГА РАНИТОВИЋА, дипломираног физичара, у звање истраживач-сарадник. Извештај предат 27. марта 2019. године.

Др САВЕ ГАЛИЈАША, дипломираног физичара, у звање доцента. Извештај предат 18. марта 2019. године.