Конкурси

/

Увид јавности

Реферати на увиду јавности се могу погледати у деканату Физичког факултета (соба 652) сваког радног дана од 9 до 14 часова.

На увид јавности од 15 до 30 дана стављају се следећи реферати изборима у звање и докторским дисертацијама:

Докторске дисертације

МАРКА БОШКОВИЋА, дипломираног физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: "MAGNETNE NANOČESTICE U MEDICINI: METODE ODREĐIVANJA TOPLOTNIH GUBITAKA I BIODISTRIBUCIJE". Извештај предат 9. априла 2021. године.

ДРАГУТИНА ЈОВКОВИЋА, мастер физичара, који је предао докторску дисертацију под називом: „КОРЕЛАЦИЈЕ У СИГНАЛИМА ТИПА БАРКХAУЗЕНОВОГ ШУМА“. Извештај предат 9. априла 2021. године.

ТИЈАНЕ ЂОРЂЕВИЋ, мастер физичара, која је предала докторску дисертацију под називом: "ТЕОРИЈСКИ МОДЕЛИ ПЛАЗМОНА У ГРАФЕНУ ПРИ ИНТЕРАКЦИЈИ СА НАЕЛЕКТРИСАНИМ ЧЕСТИЦАМА". Извештај предат 16. марта 2021. године.

Избори у звање

МИЛИЦЕ ВАСИЉЕВИЋ у звање научни сарадник. Извештај предат 8. априла 2021. године.

МИЛИЦЕ БРАНКОВИЋ у звање истраживач-приправник. Извештај предат 17. марта 2021. године.

др ВЛАДИМИРА ЈОВАНОВИЋА у звање виши научни сарадник. Извештај предат 9. марта 2021. године.

др ИГОРА ПОПОВА резбор у звање виши научни сарадник. Извештај предат 9. марта 2021.