Студирајте физику

или метеорологију

Упис студената у I годину ОСНОВНИХ студија
Упис студената у I годину МАСТЕР студија
Упис студената у I годину ДОКТОРСКИХ студија

Семинари средом

физички амфитеатар, сала 661, III спрат, Студентски трг 12.

Седнице Већа

V седница Изборног и Наставно-научног већа одржаће се у среду 26. фебруара 2020. године у 11 сати у Физичком амфитеатру. Материјал за седницу се може доставити до понедељка 24.2. у 12h

Записник са IV седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане 29. јануара 2020. године.

NextPrev

НОВОСТИ

25.2.2020.
Задужбина Веселина Лучића расписала је конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића” за 2020. годину за најбоље научно односно стручно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду објављено у 2019. години. Рок за пријаву је 21. април 2020.

3.2.2020.
V седница Изборног и Наставно-научног већа планира се за среду 25. фебруар 2020. године у 11 сати у Физичком амфитеатру. Материјал за седницу можете доставити до понедељка 23.2. у 12 сати.

Записник са IV седнице Изборног и Наставно-научног већа одржане 29. јануара 2020. године.

3.10.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ студентима који студирају по старом програму (уписани на студије пре 2005. године)

Основне студије

Физички факултет организује наставу на четири смера основних студија. Овде можете погледати наставне планове, распоред часова и испитa, календар рада и остале информације и обавештења у вези са основним студијама.

Докторске студије

Физички факултет организује докторске студије из научних области физике и метеорологије. Овде можете погледати наставне планове, списак научних области, информације у вези са пријавом и одбраном докторске дисертације и друго.

Мастер студије

Овде можете погледати наставне планове мастер студија, поступак одбране магистарске тезе и нострификације стране дипломе, као и остале важне информације везане за дипломске академске студије.

Увид јавности

Овде можете погледати конкурсе и јавна оглашавања избора у звање, записнике са седница Наставно научног већа и Савет и друге текуће информације.

Добродошли на Физички факултет


Физички факултет Унивезитета у Београду је акредитована високошколска и научна установа коју чине Институт за физику и Институт за метеорологију. Као самостална институција настао је 1990. године поделом ПМФ-а на 6 факултета.

Физички факултет организује студије по 4 програма основних и мастер студија. Настава и стручни рад се изводи у оквиру 12 катедара и 29 лабораторија. Студентима су на располагању 3 библиотеке, као и читаоница са рачунарима и приступом интернету.

Универзитет у Београду - Физички факултет организује докторске студије из научних области за које је Факултет матичан. Докторске студије се изводе у сарадњи са чланицама Унивезитета у Београду - Институтом за физику и Институтом за нуклеарна истраживања "Винча".

Eduroam

Eduroam® – educational roaming је бесплатан сервис за бежични приступ интернету. Својим корисницима омогућава безбедан, брз и једноставан приступ интернету широм света, уз коришћење већ постојећег корисничког имена и лозинке, креираних на институцији у којој раде или студирају.

Упутство за обликовање докторске дисертације

Од 1.5.2012. године приликом тражења сагласности од Универзитета на реферат о урађеној докторској дисертацији, потребно је Универзитету доставити и саму дисертацију, у штампаној и електронској верзији. Овде можете погледати упутство за обликовање дисертације и прилоге које је уз њу потребно доставити.

Модели уговора

Модели уговора за формализовање сарадње између научно-истраживачког и приватног сектора. Центар за трансфер технологије.

Енергија знања

Нафтна индустрија Србије и Физички факултет потписали су меморандум о сарадњи од кога се очекује да значајно допринесе развоју пројеката важних за образовање и науку и унапреди рад са талентованим ученицима и студентима.